От сардини, от паламуди, от скумрия от видовете Scomber scombrus и Scomber japonicus и риби от вида Orcynopsis unicolor.

  • - - - - 1604205010 10: От сардини
  • - - - - - 1604205010 80: От вида Sardina pilchardus
  • - - - - - 1604205019 80: Други
  • - - - - 1604205030 80: От паламуд (Sarda spp.)
  • - - - - 1604205040 80: От скумрия от вида Scomber scombrus
  • - - - - 1604205050 80: От скумрия от вида Scomber japonicus
  • - - - - 1604205090 80: Други