От видовете на обикновената скумрия (Scomber scombrus или Scomber japonicus).

  • - - - - 0303541010 80: От вида Scomber scombrus
  • - - - - 0303541090 80: От вида Scomber japonicus