Сладка царевица (Zea mays var. saccharata).

Čeština 1 Deutsch 1

  • - - 2005800010 80: на зърна, незамразена
  • - - 2005800030 80: Царевични кочани (Zea Mays Saccharata), дори нарязани, с диаметър 10 mm или повече, но не повече от 20 mm, за употреба при производството на продукти от хранителната промишленост и предназначени да претърпят обработка, различна от обикновено преопаковане
  • - - 2005800090 80: Друга