Сладки бисквити / Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитени продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, тесто за запечатване, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти.

  • - - - 1905311100 10: Изцяло или частично покрити с шоколад или с други продукти, съдържащи какао
  • - - - - 1905311100 80: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 85 g
  • - - - - 1905311900 80: Други
  • - - - 1905313000 10: Други
  • - - - - 1905313000 80: С тегловно съдържание на млечни мазнини 8% или повече
  • - - - - 1905319100 10 (0/5) : Други
  • - - - - - 1905319100 80: Двойни бисквити с пълнеж
  • - - - - - 1905319900 80 (0/10) : Други