Други / Шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал.

  • - - - - - - 4412995010 80: Слоест дървен материал, състоящ се от два слоя фурнирни листове: -|широчина 210|mm или повече, но не повече от 320|mm, -|дължина 297|mm или повече, но не повече от 450|mm, -|дебелина 0,45|mm или повече, но не повече от 0,8|mm за производството на продукти, попадащи в позиция 4420, 4421, 4820, 4909|или 4911
  • - - - - - - 4412995090 80: Друг