Други / Шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал.

Deutsch 6 English 1 Español 1 Nederlands 5

  • - - - - - - 4412995010 80: Слоест дървен материал, състоящ се от два слоя фурнирни листове: - широчина 210 mm или повече, но не повече от 320 mm, - дължина 297 mm или повече, но не повече от 450 mm, - дебелина 0,45 mm или повече, но не повече от 0,8 mm за производството на продукти, попадащи в позиция 4420, 4421, 4820, 4909 или 4911
  • - - - - - - 4412995090 80: Друг