Препарати, наречени "ускорители на вулканизация".

Deutsch 6 Español 18 Français 1 Italiano 1 Polski 6

  • - - 3812100010 80: Ускорител за вулканизация на каучук на основа на дифенилгуанидин на гранули (CAS RN 102-06-7)
  • - - 3812100090 80: Друг