Други / Смазочни препарати (включително маслата, употребявани при рязане, препаратите за намаляване триенето на гайките, препаратите против корозия и препаратите за откалъпване на базата на смазочни материали) и препарати за омасляване на текстилни материали, намасляване на кожи или на други материали, с изключение на тези, съдържащи като основен компонент 70% или повече тегловно нефтени масла или масла от битуминозни минерали.

Čeština 2 Deutsch 25 English 2 Français 7 Hrvatski 4 Magyar 2 Italiano 9 Nederlands 13 Polski 3 Slovenčina 1

  • - - - 3403990010 80: Течен препарат за рязане на базата на воден разтвор на синтетични полипептиди
  • - - - 3403990090 80: Други