Смеси / Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде.

Deutsch 2

 • - - - 2008970300 10: От черупкови тропически плодове и тропически плодове, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически черупкови плодове
 • - - - - 2008970300 80: В директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
 • - - - - 2008970500 80: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
 • - - - 2008971200 40: Други
 • - - - - 2008971200 50: С прибавка на алкохол
 • - - - - - 2008971200 60: С тегловно съдържание на захар, превишаващо 9 %
 • - - - - - - 2008971200 70: С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas
 • - - - - - - - 2008971200 80 (4/0) : От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове)
 • - - - - - - - 2008971400 80 (4/0) : Други
 • - - - - - - 2008971600 10: Други
 • - - - - - - - 2008971600 80 (4/0) : От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове)
 • - - - - - - - 2008971800 80 (4/0) : Други
 • - - - - - 2008973200 10: Други
 • - - - - - - 2008973200 20: С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas
 • - - - - - - - 2008973200 80 (4/0) : От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове)
 • - - - - - - - 2008973400 80 (4/0) : Други
 • - - - - - - 2008973600 10: Други
 • - - - - - - - 2008973600 80 (4/0) : От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове)
 • - - - - - - - 2008973800 80 (4/0) : Други
 • - - - - 2008975100 10: Без прибавка на алкохол
 • - - - - - 2008975100 20: С прибавка на захар
 • - - - - - - 2008975100 30: В директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
 • - - - - - - - 2008975100 80 (4/0) : От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове)
 • - - - - - - - 2008975900 80 (4/0) : Други
 • - - - - - - 2008977200 10: Други
 • - - - - - - - 2008977200 20: Смеси, в които никой от плодовете, съставящи сместа, не превишава 50 % от общото ѝ тегло
 • - - - - - - - - 2008977200 80 (4/0) : От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове)
 • - - - - - - - - 2008977400 80 (4/1) : Други
 • - - - - - - - 2008977600 10: Други
 • - - - - - - - - 2008977600 80 (4/0) : От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове)
 • - - - - - - - - 2008977800 80 (4/6) : Други
 • - - - - - 2008979200 10: Без прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание
 • - - - - - - 2008979200 20: 5 kg или повече
 • - - - - - - - 2008979200 80 (4/0) : От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове)
 • - - - - - - - 2008979300 80 (4/0) : Други
 • - - - - - - 2008979400 10: 4,5 kg или повече, но по-малко от 5 kg
 • - - - - - - - 2008979400 80 (4/0) : От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове)
 • - - - - - - - 2008979600 80 (4/0) : Други
 • - - - - - - 2008979700 10: По-малко от 4,5 kg
 • - - - - - - - 2008979700 80 (4/0) : От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове)
 • - - - - - - - 2008979800 80 (5/0) : Други