Други / Смеси / Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде.

Čeština 1 Deutsch 1 English 2 Français 1 Hrvatski 2 Nederlands 5 Polski 4 Slovenščina 1

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - - - - - - 2008975911 80: съдържащи смокини
  • - - - - - - - - 2008975915 80: съдържащи лешници
  • - - - - - - - - 2008975919 80: съдържащи шамфъстък
  • - - - - - - - - 2008975990 80: Други