Други / Смеси от сушени плодове или от черупкови плодове от настоящата глава.

Dansk 2 Français 111

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - - 0813509920 80: Съдържащи бразилски орехи с черупки
  • - - - - 0813509950 80: съдържащи смокини
  • - - - - 0813509960 80: съдържащи шамфъстък
  • - - - - 0813509970 80: съдържащи лешници
  • - - - - 0813509980 80: Други