Съдържащи прибавена захар / Смеси от сокове.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - - - - - 2009905130 80: Смеси от сокове от цитрусови плодове
  • - - - - - - - 2009905180 80: Други