Друга / Пшеница и смес от пшеница и ръж.

Nederlands 2

  • - - - 1001190012 10: Високо качествена твърда пшеница
  • - - - - 1001190012 80: твърда пшеница със - специфично тегло kg/hl по-голямо или равно на 80, - максимум 20,0 % от зърната да са загубили своя стъкловиден вид - максимум 10,0 % от ненаранените зърна да не са зърна с високо качество, от които: максимум 7,0 % счупените и/или раздробени зърна, максимум 2,0 % зърна да са повреди от вредители по растенията, максимум 5,0 % зърна да са засегнати с фусариос и/или плесенясали, максимум 0,5 % зърна да са покълнъли - максимум 1,0% да са смесени с онечиствания (Schwarzbesatz) - период на окапване ( Hagberg) минимум 250
  • - - - - 1001190018 80: Други
  • - - - 1001190020 80: Твърда пшеница със средно качество
  • - - - 1001190030 80: Ниско качествена твърда пшеница