Други / Пшеница и смес от пшеница и ръж.

Italiano 4

  • - - - 1001990013 10: Мека пшеница с високо качество
  • - - - - 1001990013 80: с - специфично тегло kg/hl по-голямо или равно на 78, - максимум 10,0 % от ненаранените зърна да не са зърна с високо качество, от които: максимум 7,0 % счупените и/или раздробени зърна, максимум 2,0 % зърна да са повреди от вредители по растенията, максимум 0,5 % зърна да са покълнъли - максимум 1,0 % да са смесени с онечиствания (Schwarzbesatz) - период на окапване (Hagberg) минимум 230 - протеиново съдържание (13,5 % съдържание на влага) минимум 14,6 %
  • - - - - 1001990015 80: Други
  • - - - 1001990040 80: Мека пшеница със средно качество
  • - - - 1001990050 80: Мека пшеница с ниско качество
  • - - - 1001990060 80: Лимец
  • - - - 1001990092 80: Смес от пшеница и ръж
  • - - - 1001990094 80: Други