Други / Мътеница, заквасени млека и сметана, кисело мляко, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароматизирани, или с прибавка на плодове, ядки или какао.

 • - - 0403901100 10: Неароматизирани, без прибавка на плодове, ядки или какао
 • - - - 0403901100 20: На прах, гранули или в други твърди форми
 • - - - - 0403901100 30: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини
 • - - - - - 0403901100 80: Непревишаващо 1,5 %
 • - - - - - 0403901300 80: Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %
 • - - - - - 0403901900 80: Превишаващо 27 %
 • - - - - 0403903100 10: Други, с тегловно съдържание на мазнини
 • - - - - - 0403903100 80: Непревишаващо 1,5 %
 • - - - - - 0403903300 80: Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %
 • - - - - - 0403903900 80: Превишаващо 27 %
 • - - - 0403905100 10 (0/1) : Други
 • - - - - 0403905100 20: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини
 • - - - - - 0403905100 80: Непревишаващо 3 %
 • - - - - - 0403905300 80 (0/1) : Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %
 • - - - - - 0403905900 80: Превишаващо 6 %
 • - - - - 0403906100 10: Други, с тегловно съдържание на мазнини
 • - - - - - 0403906100 80: Непревишаващо 3 %
 • - - - - - 0403906300 80: Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %
 • - - - - - 0403906900 80: Превишаващо 6 %
 • - - 0403907100 10: Ароматизирани или с прибавка на плодове, ядки или какао
 • - - - 0403907100 20: На прах, гранули или в други твърди форми, с тегловно съдържание на млечни мазнини
 • - - - - 0403907100 80: Непревишаващо 1,5 %
 • - - - - 0403907300 80: Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %
 • - - - - 0403907900 80: Превишаващо 27 %
 • - - - 0403909100 10: Други, с тегловно съдържание на млечни мазнини
 • - - - - 0403909100 80: Непревишаващо 3 %
 • - - - - 0403909300 80: Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %
 • - - - - 0403909900 80: Превишаващо 6 %