Колофони и смолни киселини / Колофони и смолни киселини и техните производни; есенция от колофон и масла от колофон; разтопени смоли.

Deutsch 1 Polski 1

  • - - 3806100010 80: От балсамова смола
  • - - 3806100090 80: Други