Други / Колофони и смолни киселини и техните производни; есенция от колофон и масла от колофон; разтопени смоли.

Deutsch 3 English 3 Nederlands 6

  • - - 3806900010 80: Фенолно модифицирано производно на колофона (смола), - съдържаща тегловно 50 % или повече, но не повече от 75 % естери на колофона, - с киселинна стойност не повече от 25, от вида, използван при офсетов печат
  • - - 3806900090 80: Други