Диференциални мостове (дори снабдени с други трансмисионни устройства) и носещи оси; техните части.

Deutsch 1 Français 5

  • - - 8708502000 80 (4/0) : Предназначени за промишлен монтаж: на автомобилни превозни средства от № 8703, на автомобилни превозни средства от № 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, непревишаващ 2 500 cm$3 или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, непревишаващ 2 800 cm$3, на автомобилни превозни средства от № 8705
  • - - 8708503500 10: Други
  • - - - 8708503500 80: Диференциални мостове, дори снабдени с други трансмисионни устройства, носещи оси
  • - - - 8708505500 10: Части
  • - - - - 8708505500 80 (2/0) : От щамповани стомани
  • - - - - 8708509100 10: Други
  • - - - - - 8708509100 80: За носещи оси
  • - - - - - 8708509900 80 (3/0) : Други