Други / Соево масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени.

  • - - 1507901000 80: Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
  • - - 1507909000 80: Други