Други / Смеси от сокове / Плодови сокове (включително гроздова мъст) или зеленчукови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители.

Čeština 3 Deutsch 14 Italiano 7 Lietuvių 3 Nederlands 2 Polski 7 Svenska 1

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - - - - - 2009905939 80: Смеси от сокове от цитрусови плодове
  • - - - - - - - 2009905990 80: Други