Друг / Плодови сокове (включително гроздова мъст) или зеленчукови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители.

  • - - - 2009191100 10: Със стойност Брикс, превишаваща 67
  • - - - - 2009191100 80 (14/0) : Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло
  • - - - - 2009191900 80 (6/0) : Друг
  • - - - 2009199100 10: Със стойност Брикс, превишаваща 20, но непревишаваща 67
  • - - - - 2009199100 80 (6/0) : Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло, и с тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 %
  • - - - - 2009199800 80 (6/0) : Друг