Друг / Плодови сокове (включително гроздова мъст) или зеленчукови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители.

  • - - - - - - 2009699020 80: Използван за производството на гроздов сок или продукти, необхванати от винения сектор, такива като безалкохолни напитки, конфитюри, сосове
  • - - - - - - 2009699080 80: Друг