Сок от боровинки от видовете Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos или Vaccinium vitis-idaea.

 • - - - 2009811100 10: Със стойност Брикс, превишаваща 67
 • - - - - 2009811100 80 (2/0) : Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло
 • - - - - 2009811900 80: Други
 • - - - 2009813100 10: Със стойност Брикс, непревишаваща 67
 • - - - - 2009813100 80 (4/0) : Със стойност, превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло, съдържащи прибавена захар
 • - - - - 2009815100 10: Други
 • - - - - - 2009815100 80: С тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 %
 • - - - - - 2009815900 80: С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30 %
 • - - - - - 2009819500 10: Несъдържащ прибавена захар
 • - - - - - - 2009819500 80 (2/0) : Сок от плодове от вида Vaccinium macrocarpon
 • - - - - - - 2009819900 80 (2/0) : Други