Анилин и неговите соли / Съединения с аминна функционална група.

  • - - - 2921410010 80: Анилин с чистота 99 тегловни% или повече (CAS RN 62-53-3)
  • - - - 2921410090 80: Други