Спирачки и сервоспирачки; техните части.

Français 5

  • - - 8708301000 80 (6/0) : Предназначени за промишлен монтаж: на зеленчуково-градинарски трактори от подпозиция 8701 10, на автомобилните превозни средства от № 8703, на автомобилни превозни средства от № 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, непревишаващ 2 500 cm$3 или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, непревишаващ 2 800 cm$3, на автомобилни превозни средства от № 8705
  • - - 8708309100 10: Други
  • - - - 8708309100 80 (6/0) : За дискови спирачки
  • - - - 8708309900 80 (2/0) : Други