Уран, обеднен на U 235 и неговите съединения; торий и неговите съединения; сплави, дисперсии (включително металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи уран, обеднен на U 235, торий или съединения на тези продукти.

 • - - 2844301100 10: Уран, обеднен на U 235; сплави, дисперсии (включително металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи уран, обеднен на U 235, или съединения на този продукт
 • - - - 2844301100 80 (2/0) : Металокерамики
 • - - - 2844301900 80: Други
 • - - 2844305100 10: Торий; сплави, дисперсии (включително металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи торий или съединения на този продукт
 • - - - 2844305100 80 (2/0) : Металокерамики
 • - - - 2844305500 10: Други
 • - - - - 2844305500 80: Необработен; отпадъци и скрап (Евратом)
 • - - - - 2844306100 10: Обработен
 • - - - - - 2844306100 80: Блокове, пръти, ъглови профили, други профили и секции, тел, плочи и ленти
 • - - - - - 2844306900 80: Други (Евратом)
 • - - 2844309100 10: Съединения на уран, обеднен на U 235, съединения на тория, дори смесени помежду си
 • - - - 2844309100 80: На уран, обеднен на U 235, на тория, дори смесени помежду си (Евратом), с изключение на солите на тория
 • - - - 2844309900 80: Други