Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m$2.

Čeština 3 Deutsch 6 Français 2 Polski 2

  • - - - 5208520011 10: Изработени на ръчен стан
  • - - - - 5208520011 80: Ръчно печатани чрез "батик" метод
  • - - - - 5208520019 80: Други
  • - - - 5208520091 10: Други
  • - - - - 5208520091 80: Ръчно печатани чрез "батик" метод
  • - - - - 5208520099 80: Други