От бамбук / Сплитки и подобни артикули от материали за плетене, дори свързани на ленти; материали за плетене, сплитки и подобни артикули от материали за плетене, изтъкани или паралелно подредени в една плоскост, дори завършени (например рогозки, изтривалки и решетки).

  • - - - 4601211000 80: Изработени от сплитки и подобни артикули от материали за плетене
  • - - - 4601219000 80: Други