От синтетични или от изкуствени влакна.

Deutsch 8

  • - - - 6211431000 80: Престилки, престилки с ръкави и други работни облекла
  • - - - 6211433100 10: Горни спортни облекла с подплата
  • - - - - 6211433100 80: Чиято външна част е изработена от един и същи плат
  • - - - - 6211434100 10: Други
  • - - - - - 6211434100 80: Горни части
  • - - - - - 6211434200 80: Долни части
  • - - - 6211439000 80: Други