Горни облекла за спорт, комбинезони и ансамбли за ски и бански костюми, трикотажни или плетени.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 6112110000 10: Горни облекла за спорт
 • - - 6112110000 80: От памук
 • - - 6112120000 80: От синтетични влакна
 • - - 6112190000 80: От други текстилни материали
 • - 6112200000 80: Комбинезони и ансамбли за ски
 • - 6112310000 10: Бански костюми за мъже или момчета
 • - - 6112310000 80 (2/0) : От синтетични влакна
 • - - 6112390000 80 (2/0) : От други текстилни материали
 • - 6112410000 10: Бански костюми за жени или момичета
 • - - 6112410000 80 (2/0) : От синтетични влакна
 • - - 6112490000 80 (2/0) : От други текстилни материали