Превозни средства, специално предназначени за придвижване върху сняг; специални превозни средства за транспорт на хора върху игрищата за голф и подобни превозни средства.

Deutsch 1 Français 1 Polski 1

  • - - 8703101100 80: Превозни средства, специално предназначени за придвижване върху сняг, с бутален двигател, със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер) или с бутален двигател с искрово запалване
  • - - 8703101800 80: Други