Предназначени да бъдат монтирани върху пътно превозно средство.

  • - - - 8426911000 80: Хидравлични кранове за товарене или разтоварване на превозни средства
  • - - - 8426919000 80: Други