От фаянс или от фина керамика / Други.

  • - - - - 6913909310 80: Ръчно изработени
  • - - - - 6913909390 80: Други