Със стойност, непревишаваща 22 EUR на 100 kg нетно тегло.

  • - - - - - 2009791111 10: Под формата на прах
  • - - - - - - 2009791111 80: С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30%
  • - - - - - - 2009791119 80: Друг
  • - - - - - 2009791191 10: Друг
  • - - - - - - 2009791191 80: С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30%
  • - - - - - - 2009791199 80: Друг