Със стойност, непревишаваща 18 EUR на 100 kg нетно тегло.

  • - - - - 2009619010 80: Използван за производството на гроздов сок или продукти, необхванати от винения сектор, такива като безалкохолни напитки, конфитюри, сосове
  • - - - - 2009619090 80: Друг