От чугун или от стомана / Преливни или предпазни клапани.

Čeština 1 Deutsch 1

  • - - - 8481401050 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 8481401090 80: Други