От желязо или стомана / Гъвкави тръби от неблагородни метали, дори с техните принадлежности.

  • - - 8307100010 80: С принадлежности, предназначени за гражданската авиация
  • - - 8307100090 80 (0/2) : Други