С правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно).

  • - - - 7218911000 80: Съдържащи тегловно 2,5% или повече никел
  • - - - 7218918000 80: Съдържащи тегловно по-малко от 2,5% никел