От бързорежещи (рапидни) стомани.

  • - - - 7225303010 80: Само валцувани; само повърхностно обработени, в това число и чрез плакиране или само изрязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна
  • - - - 7225303090 80: Други