За ток със сила, превишаваща 10 А, но непревишаваща 63 А.

Deutsch 2 Polski 1

  • - - - 8536105010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 8536105090 80: Други