Други / Пластмасови артикули за оборудване в строителството, неупоменати, нито включени другаде.

Deutsch 1

  • - - 3925901000 80: Принадлежности и гарнитури, предназначени да бъдат фиксирани неподвижно на врати, прозорци, стълбища, стени или други части на сгради
  • - - 3925902000 80: Кабелни канали и профили
  • - - 3925908000 80: Други