Прецизно обработени / Студеноизтеглени или студеновалцовани.

  • - - - - - 7304518120 80: С външен диаметър, непревишаващ 406,4 mm и с въглероден еквивалент (CEV), определен чрез формулата и химичните анализи на Международния институт по заваряване (IIW), непревишаващ 0,86
  • - - - - - 7304518199 80: Други