Магнетрони / Електронни лампи и тръби с топъл катод, студен катод или фотокатод (например лампи и тръби, вакуумни, с пара или газ, живачни токоизправители, електроннолъчеви тръби, телевизионни предавателни тръби), различни от № 8539.

  • - - - 8540710010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 8540710020 80: Магнетрон с постоянна вълна, с фиксирана честота 2 460 MHz, с неподвижно встроен магнит, с изход-сонда, предназначени за направата на изделия от подпозиция 8516 50 00
  • - - - 8540710090 80: Други