Стъкла за очила от стъкло / Оптични влакна и снопове от оптични влакна; кабели от оптични влакна, различни от тези от № 8544; поляризиращи материали на листове или на плочи; лещи (включително контактните лещи), призми, огледала и други оптични елементи от всякакви материали, немонтирани, различни от тези от оптически необработено стъкло.

  • - - 9001402000 80: Некоригиращи
  • - - 9001404100 10: Коригиращи
  • - - - 9001404100 20: Напълно обработени от двете страни
  • - - - - 9001404100 80: Еднофокусни
  • - - - - 9001404900 80: Други
  • - - - 9001408000 80: Други