Тъкани от ровинг / Стъклени влакна (включително стъклената вата) и изделия от тези материали (например прежди, тъкани).

  • - - 7019400011 10: Тъкани от ровинг, импрегнирани с епоксидна смола, с коефициент на термично разширение между 30°C и 120°C (измерен съгласно IPC-TM-650) от: -|10ppm за°C или повече, но не повече от 12ppm на°C по отношение дължината и ширината и -|20ppm на°C или повече, но не повече от 30ppm на°C по отношение дебелината, с преходна температура в стъкло от 152°C или повече, но не повече от 153°C (измерена съгласно IPC-TM-650)
  • - - - 7019400011 80: Мрежести тъкани от стъклени влакна с размер на отворите от повече от 1,8 mm, както на дължина, така и на широчина, и с тегло над 35 g/m², с изключение на дисковете от стъклени влакна
  • - - - 7019400019 80: Други
  • - - 7019400021 10: Препрег на листове или рулони, със съдържание на полиимидна смола
  • - - - 7019400021 80: Тъкани от стъклени влакна с размер на отворите от повече от 1,8|mm, както на дължина, така и на широчина, и с тегло над 35|g/m2, с изключение на дисковете от стъклени влакна
  • - - - 7019400029 80: Други
  • - - 7019400050 10 (0/1) : Други
  • - - - 7019400050 80: Тъкани от стъклени влакна с размер на отворите от повече от 1,8|mm, както на дължина, така и на широчина, и с тегло над 35|g/m2, с изключение на дисковете от стъклени влакна
  • - - - 7019400070 80: Тъкани от влакна от е-стъкло: - с тегло от 20 g/m² или повече, но не повече от 214 g/m², - импрегнирани със силан, - на роли, - с тегловно съдържание на влага от 0,13 % или по-малко, и - с най-много 3 кухи влакна на 100 000 влакна, за изключителна употреба при производството на предварително импрегнирани стъклени тъкани (препрег) и ламинати с плакирана мед
  • - - - 7019400099 80 (0/2) : Други