Други / Стъклени влакна (включително стъклената вата) и изделия от тези материали (например прежди, тъкани).

Čeština 6 Dansk 5 Deutsch 128 English 7 Español 4 Français 24 Italiano 2 Nederlands 4 Polski 15 Română 5 Slovenčina 1 Svenska 2

  • - - 7019900010 80: Нетекстилни стъклени влакна, в които преобладават влакната с диаметър по-малък от 4,6μm
  • - - 7019900020 80: Стъклена корда, импрегнирана с каучук или пластмаса, произведена от прежди от усукани стъклени нишки, покрити с латекс, състоящ се от най-малко една резорцинол-формалдехид-винилпиридинова смола и акрилонитрил-бутадиенов каучук (NBR)
  • - - 7019900030 80: Стъклена корда с висок коефициент (К) импрегнирана с каучук, произведена от прежди от усукани нишки от стъкло с висок коефициент, покрити с латекс, състоящ се от най-малко една резорцинол-формалдехидна смола с или без винилпиридин и/или хидрогениран акрилонитрил-бутадиенов каучук (HNBR)
  • - - 7019900040 80: Стъклена корда, импрегнирана с каучук или пластмаса, произведена от прежди от усукани стъклени нишки, покрити с латекс, състоящ се от най-малко една резорцинол-формалдехидна смола и хлорсулфониран полиетилен
  • - - 7019900090 80 (0/1) : Други

Напречно плетен трикотажен плат в тръбна…

Напречно плетен трикотажен плат в тръбна форма, съставена от два вида прежди – от стъклени влакна и от синтетични модакрилни нишки, негорим.

Преждите от стъклени влакна са с преобладаващо тегловно съдържание - 57.7% и определят основния характер на изделието.

Представена е на роли, с ширина 90 cm. Използва се за производството на матраци.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: БЯЛ ОТ СИНТЕТИЧНИ НИШКИ КАТО РУЛА ОТ СТЪКЛЕНИ ВЛАКНА

Стоката представлява плоско изделие, изработено…

нетъкани текстилни материали; мрежи; нишки; стъкло; стъклени…

Стоката представлява плоско изделие, изработено от снопчета успоредни стъклени нишки без сук (ровинг), които са разположени едни върху други, без преплитане, така че да се образува решетка с размери 20 mm x 17 mm на отворите.

В точките на кръстосване, сноповете са пристегнати чрез вплитане на полиестерна нишка. Изделието е пресовано и импрегнирано с битум и полиестерни смоли.

Технологията на изработка на решетката – полагане на стъклени снопове едни върху други, без преплитане, и свързване с допълнителна синтетична нишка в местата на кръстосване, е различна от тъкане, и също така се различава от технологията на изработка на нетъканите изделия от подпозиции 7019 31 до 7019 39 на Комбинираната номенклатура.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: НЕТЪКАНИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ МРЕЖИ НИШКИ СТЪКЛО СТЪКЛЕНИ ВЛАКНА

Въжета (шнурове), изплетени от текстурирани,…

стъкло; стъклени влакна; въже

Въжета (шнурове), изплетени от текстурирани, обемирани с въздух, стъклени влакна, с квадратно, правоъгълно или кръгло сечение с размери от 4х4 до 50х50 и от ф 4 до ф 50.

Шнуровете се използват за статично уплътняване на люкове, врати, отвори, капаци и др. с индустриално приложение в ТЕЦ, Металургия, топлофикационни дружества, ко-генератори и др.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СТЪКЛО СТЪКЛЕНИ ВЛАКНА ВЪЖЕ

ШЛАУХ ОТ СТЪКЛЕНИ ВЛАКНА, ИЗЦЯЛО ПОКРИТИ…

ШЛАУХ ОТ СТЪКЛЕНИ ВЛАКНА, ИЗЦЯЛО ПОКРИТИ СЪС СИН СИЛИКОНОВ КАУЧУК, БЕЗ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, С ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР 2 mm.

ПРЕДСТАВЕН Е НА РУЛОНИ И Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОТОПЛИТЕЛНИ И ГОТВАРСКИ ПЕЧКИ.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ КАУЧУК ОТ СИЛИКОН ОТ СТЪКЛО ТРЪБИ ОБВИВКА МАРКУЧИ

ШЛАУХ ОТ СТЪКЛЕНИ ВЛАКНА, НАПОЕНИ С ПЛАСТМАСИ,…

ШЛАУХ ОТ СТЪКЛЕНИ ВЛАКНА, НАПОЕНИ С ПЛАСТМАСИ, СЪС СИН ЦВЯТ И ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР 1,7 mm, БЕЗ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

ПРЕДСТАВЕН Е НА РУЛОНИ И Е ПРЕДНАЗАНЧЕН ЗА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОТОПЛИТЕЛНИ И ГОТВАРСКИ ПЕЧКИ.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТЪКЛО ТРЪБИ МАРКУЧИ

ШЛАУХ ОТ СТЪКЛЕНИ ВЛАКНА, НАПОЕНИ С ПЛАСТМАСИ,…

ШЛАУХ ОТ СТЪКЛЕНИ ВЛАКНА, НАПОЕНИ С ПЛАСТМАСИ, С БЯЛ ЦВЯТ И ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР 1,4 mm, БЕЗ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

ПРЕДСТАВЕН Е НА РУЛОНИ И Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ОТОПЛИТЕЛНИ И ГОТВАРСКИ ПЕЧКИ.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТЪКЛО ТРЪБИ МАРКУЧИ

ШЛАУХ ОТ СТЪКЛЕНИ ВЛАКНА, ПОКРИТ ИЗЦЯЛО С…

ШЛАУХ ОТ СТЪКЛЕНИ ВЛАКНА, ПОКРИТ ИЗЦЯЛО С ЧЕРВЕН СИЛИКОНОВ КАУЧУК, БЕЗ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И С ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР 4 mm.

ПРЕДСТАВЕН Е НА РУЛОНИ И Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОТОПЛИТЕЛНИ И ГОТВАРСКИ ПЕЧКИ.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ КАУЧУК ОТ СИЛИКОН ОТ СТЪКЛО ТРЪБИ ОБВИВКА МАРКУЧИ

ШЛАУХ ОТ СТЪКЛЕНИ ВЛАКНА, НАПОЕНИ С ПЛАСТМАСИ,…

ШЛАУХ ОТ СТЪКЛЕНИ ВЛАКНА, НАПОЕНИ С ПЛАСТМАСИ, С БЯЛ ЦВЯТ И ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР 2 mm, БЕЗ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

ПРЕДСТАВЕН Е НА РУЛОНИ И Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОТОПЛИТЕЛНИ И ГОТВАРСКИ ПЕЧКИ.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТЪКЛО ТРЪБИ МАРКУЧИ