Друго стъкло / Изтеглено или издухано стъкло, на листове, дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг начин.

  • - - 7004901000 80: Оптично стъкло
  • - - 7004908000 80 (2/0) : Друго