Предпазно стъкло, състоящо се от закалено (темперирано) стъкло или формирано от залепени листове (слоесто стъкло).

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 7007110000 10: Закалени (темперирани) стъкла
  • - - 7007110000 80 (2/0) : С размери и форми, позволяващи тяхната употреба в автомобилни превозни средства, във въздухоплавателни средства, кораби или други превозни средства
  • - - 7007190000 80 (3/0) : Други
  • - 7007210000 10: Стъкла, образувани от залепени листове (слоести стъкла)
  • - - 7007210000 80 (2/0) : С размери и форми, позволяващи тяхната употреба в автомобилни превозни средства, въздухоплавателни средства, кораби или други превозни средства
  • - - 7007290000 80 (2/0) : Други