Протяжни машини / Стъргателни машини, шепинги, дълбачни, протяжни, зъбонарезни, зъбошевинговъчни, изрязващи, отрезни и други металорежещи машини, работещи чрез отнемане на метал или на металокерамики, неупоменати, нито включени другаде.

  • - - 8461301000 80: С цифрово управление
  • - - 8461309000 80: Други