Натриеви сулфати / Сулфати; стипци; пероксосулфати (персулфати).

Čeština 1 Nederlands 1 Polski 3 Română 1

Продукт, под формата на бял прах – безводен…

Продукт, под формата на бял прах – безводен натриев сулфат (динатриев сулфат), с чистота 99.2%.Получен е чрез пречистване на солеви разтвор на натриев сулфат (смес от мирабилит и тенардит) от езерото „Кючук” чрез кристализация в кристализационно езеро, специално пригодено за целта.

Крайният продукт на кристализацията е безводната форма тенардит, която се получава чрез дехидратиране на кристалохидратната форма мирабилит, чиято кристалната структура се изменя, като от нея отпадат 10 молекули вода.

Процесът на кристализация се подпомага чрез отвеждане на отделената кристализационна вода чрез дренажна система от кристализационното езеро в езерото „Кючук”.

Използва се в химичната, хартиената, стъкларската, нефтената и нефтопреработвателна промишленост.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ПРАХ БЯЛ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ СУЛФАТИ