Други / Сулфиди на неметалните елементи; технически фосфорен трисулфид.

  • - - 2813901000 80: Фосфорни сулфиди, включително технически фосфорен трисулфид
  • - - 2813909000 80: Други